Realtidsinformation för Stadshagen

Fel vid hämtande av plattform för station 77
Se SL:s realtidsinformation p: http://mobilrt.sl.se/?tt=METRO&ls=&SiteId=9307