Realtidsinformation för Universitetet

Fel vid hämtande av plattform för station 89
Se SL:s realtidsinformation p: http://mobilrt.sl.se/?tt=METRO&ls=&SiteId=9203