Realtidsinformation för Vårby gård

Fel vid hämtande av plattform för station 92
Se SL:s realtidsinformation p: http://mobilrt.sl.se/?tt=METRO&ls=&SiteId=9285