Realtidsinformation för Vreten

Fel vid hämtande av plattform för station 90
Se SL:s realtidsinformation p: http://mobilrt.sl.se/?tt=METRO&ls=&SiteId=9326